Blog
03.03.2017.

LED tehnologija

O LED-u

LED rasveta je kombinacija postojećih sistema rasvete unapređenih LED tehnologijom. Razvojem LED tehnologije, postiglo se to da je moguće spakovati moćno rasvetno telo koje troši samo delić energije klasične sijalice, u klasična rasvetna tela uz isto ili jače osvetljenje.
Naziv LED potiče od skraćenice za tri engleske reči "LIGHT EMITTING DIODE", u prevodu, dioda koja emituje svetlost. Prva svetleća dioda u crvenoj boji je razvijena daleke 1962 godine. 1972 godine je kreirana prva žuta svetleća dioda i poboljšana snaga crvenkastih dioda dok je 1976 godine stvorena prva svetleća diode visoke efikasnosti za komunikaciju optičkim vlaknima. 1994 godine je prezentovana prva plava svetleća dioda dok je nešto zatim, 1995 godine kreirana i prva dioda sa belim svetlom. Od tada se otprilike svakih 36 meseci snaga dioda i rasvetnih tela u LED tehnologiji poveća za 2 puta.
Koje su prednosti led rasvete?
Jednostavno, manja potrošnja, manje grejanja, duži vek i nepostojanje štetnih efekata su samo neke od kvaliteta LED rasvete, što se može videti iz priloženih tabela.

 

 

 

LED rasveta izuzetno dobro podnosi varijacije u naponu a takođe i nema ograničen broj paljenja i gašenja kao što ga imaju štedljive sijalice. Sve veći i brži napredak LED rasvete rezultuje i sve dužim vekom trajanja rasvetnog tela koje sada iznosi oko 25.000 radnih sati.
LED rasvetom se kao što smo već napomenuli postiže izuzetna ušteda u potrošnji električne energije, a samim tim i ušteda u novcu. Evo kako to izgleda pomoću tabelarnog prikaza.

Smatra se da, kada LED rasveta sija sa 70% jačine, ona više nije ispravna. LED rasveta zbog svog dizajna polako gubi na intenzitetu a predviđeno je da se do ove vrednosti dođe upravo posle deklarisanog radnog veka rasvete koji je oko 25.000 radnih sati.
LED rasveta ima višestruke kvalitete što se tiče zdravlja i zaštite okoline, jer se LED rasveta izađuje po RoHS (Restriction of Hazardous Substance Directive) sistemu. LED rasveta u sebi ne sadrži olovo, živu,kadmijum, šestovalentni hrom, polibromirani bifrmil koji su štetni po naše zdravlje a takođe i po okolinu.

 

 

Trenutno nema komentara